AKEA Konsult Ett medlemsföretag i Svensk Media och Marknad

Välkommen till

AKEA Konsult

AKEA-konsult arbetar med  information, organisation och marknadsföring. Våra kunder utgörs till största delen av bostadsrättsföreningar. Vårt koncept består i att hjälpa föreningar att få ordning och reda på möten och i styrelsearbetet.Ordförande på stämmor»

AKEA konsult har tillgång till erfarna mötesledare som ser till att stämmorna genomförs på ett korrekt sätt till glädje både för medlemmarna och den nyvalda styrelsen

 

Styrelsestöd

Till och från kan en styrelse behöva kompetensstöd utan att för den skull teckna långa och kostnadskrävande avtal. Akeakonsult har ett brett nätverk och samarbetar med företag som kan tillhandahålla stöd och hjälp inför olika beslut som gäller fastigheten och ekonomin.

 

Förvaltning

Styrelsen i bostadsrättsföreningen skall klara många viktiga arbetsuppgifter. Som "amatörer" behövs stöd och hjälp av profissionella bostadsrättsförvaltare. Många gånger blir förening uppknuten av dyra totalavtal från någon av de stora aktörerna på marknaden. Vissa uppgifter kräver en hög grad av kompetens exempelvis den ekonomiska förvaltningen och/eller den allt mer sofistikerade tekniska utrustning som finns i flerbostadshus. Men många uppgifter kan lösas av mindre entreprenörer eller nätverk av entreprenörer med olika kompetenser. Den lösningen blir ofta billigare för föreningen än de stora förvaltningsföretagens som i sina priser måte ta hänsyn till en stor administrativ ryggsäck.

Vill ni veta mer om olika förvaltningslösningar kontakta Akeakonsult  

 

AKEA konsult. akeakonsult@akea.se  070-317 16 04
YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use